Menu
Your Cart

ວັນເວລາໃຫ້ບໍລິການ (service hour):ຈັນ-ສຸກ (Mon-Fri) : 9:00-17:30. ເສົາ-ອາທິດ(Sat-Sun): 9:00-17:00

ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນແສງແດດຂອງຜູ້ຊາຍ summer breathable ice silk ຜ້າໄຫມຜິວຫນັງບາງໆຜູ້ຊາຍການຫາປາ sun protection clothes jacket ນອກ cardigan jacket

ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນແສງແດດຂອງຜູ້ຊາຍ summer breathable ice silk ຜ້າໄຫມຜິວຫນັງບາງໆຜູ້ຊາຍການຫາປາ sun protection clothes jacket ນອກ cardigan jacket
ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນແສງແດດຂອງຜູ້ຊາຍ summer breathable ice silk ຜ້າໄຫມຜິວຫນັງບາງໆຜູ້ຊາຍການຫາປາ sun protection clothes jacket ນອກ cardigan jacket
ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນແສງແດດຂອງຜູ້ຊາຍ summer breathable ice silk ຜ້າໄຫມຜິວຫນັງບາງໆຜູ້ຊາຍການຫາປາ sun protection clothes jacket ນອກ cardigan jacket
ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນແສງແດດຂອງຜູ້ຊາຍ summer breathable ice silk ຜ້າໄຫມຜິວຫນັງບາງໆຜູ້ຊາຍການຫາປາ sun protection clothes jacket ນອກ cardigan jacket
ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນແສງແດດຂອງຜູ້ຊາຍ summer breathable ice silk ຜ້າໄຫມຜິວຫນັງບາງໆຜູ້ຊາຍການຫາປາ sun protection clothes jacket ນອກ cardigan jacket
ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນແສງແດດຂອງຜູ້ຊາຍ summer breathable ice silk ຜ້າໄຫມຜິວຫນັງບາງໆຜູ້ຊາຍການຫາປາ sun protection clothes jacket ນອກ cardigan jacket
ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນແສງແດດຂອງຜູ້ຊາຍ summer breathable ice silk ຜ້າໄຫມຜິວຫນັງບາງໆຜູ້ຊາຍການຫາປາ sun protection clothes jacket ນອກ cardigan jacket
ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນແສງແດດຂອງຜູ້ຊາຍ summer breathable ice silk ຜ້າໄຫມຜິວຫນັງບາງໆຜູ້ຊາຍການຫາປາ sun protection clothes jacket ນອກ cardigan jacket
ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນແສງແດດຂອງຜູ້ຊາຍ summer breathable ice silk ຜ້າໄຫມຜິວຫນັງບາງໆຜູ້ຊາຍການຫາປາ sun protection clothes jacket ນອກ cardigan jacket
ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນແສງແດດຂອງຜູ້ຊາຍ summer breathable ice silk ຜ້າໄຫມຜິວຫນັງບາງໆຜູ້ຊາຍການຫາປາ sun protection clothes jacket ນອກ cardigan jacket
ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນແສງແດດຂອງຜູ້ຊາຍ summer breathable ice silk ຜ້າໄຫມຜິວຫນັງບາງໆຜູ້ຊາຍການຫາປາ sun protection clothes jacket ນອກ cardigan jacket
ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນແສງແດດຂອງຜູ້ຊາຍ summer breathable ice silk ຜ້າໄຫມຜິວຫນັງບາງໆຜູ້ຊາຍການຫາປາ sun protection clothes jacket ນອກ cardigan jacket
ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນແສງແດດຂອງຜູ້ຊາຍ summer breathable ice silk ຜ້າໄຫມຜິວຫນັງບາງໆຜູ້ຊາຍການຫາປາ sun protection clothes jacket ນອກ cardigan jacket
¥29.90
  • Stock: In Stock
  • Model: 644988191827
  • Weight: 0.67kg
  • Dimensions: 29.25cm x 8.75cm x 1.00cm
  • SKU: 644988191827

ຕົວເລືອກແລະເຄື່ອງເສີມ:

Memory
ຍີ່ຫໍ້ ແອນຕາກຕິກ
ຂະໜາດ Mlxl3xlxxl4xl5xl6xl
ຮູບແບບ ສີແຂງ
ຄໍ Hooded
ກະເປົ໋າ Zipper
ສີ [ເຄື່ອງນຸ່ງກັນແດດ 2 ຊິ້ນ] - ສີຂີ້ເຖົ່າເງິນ # ສີແຂງ - ສີຂີ້ເຖົ່າສີຟ້າ # ສີແຂງ[1 ຊິ້ນ] - ສີຂີ້ເຖົ່າເງິນ# ສີແຂງ[1 ຊິ້ນ] - ສີຂີ້ເຖົ່າເງິນ# ສີແຂງ[1 ຊິ້ນ] - ສີຂາວ# ສີແຂງ[1 ສິ້ນ]-ສີຟ້ານ້ຳກ້ອນ #ສີແຂງ[1pcs]-ສີຂີ້ເຖົ່າສີຟ້າ#ສີແຂງ[2pcs ເຄື່ອງນຸ່ງກັນແດດ]-ສີຂາວ#ສີແຂງ-ສີຂີ້ເຖົ່າເງິນ#ສີແຂງ[2pcs ເຄື່ອງນຸ່ງກັນແດດ]-ສີຂີ້ເຖົ່າເງິນ#ສີແຂງ-ສີຟ້ານໍ້າກ້ອນ#ສີແຂງ [ຊຸດ 2pcs] ປະສົມປະສານຟຣີ[2 ຊິ້ນຂອງເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນແສງແດດ]-white_k ສີຟ້າ + ກ້ອນສີຟ້າ# ສີຂາວ in [ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນແສງແດດ 2 ຊິ້ນ] - ສີຂາວ#ສີແຂງ + ສີຂີ້ເຖົ່າເງິນ# ສີແຂງ[2 ຊິ້ນຂອງເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນແສງແດດ] -ສີຂາວ#ຍິ້ມດຳ+ສີຟ້ານ້ຳກ້ອນ #tou[ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນແສງແດດ 2 ຜືນ]-ສີຂີ້ເຖົ່າປານກາງ #ສີແຂງ+ສີຟ້ານ້ຳກ້ອນ #ສີນ້ຳແຂງ[2 ຊິ້ນຂອງເຄື່ອງນຸ່ງກັນແດດ]-ສີຟ້ານ້ຳກ້ອນ#ສີນ້ຳແຂງ-ສີຂຽວຖົ່ວດິນ #ສີແຂງ[ ເຄື່ອງນຸ່ງກັນແດດ 2 ຊິ້ນ]-ສີຂີ້ເຖົ່າປານກາງ#ສີແຂງ-ສີຟ້ານໍ້າກ້ອນ#ສີແຂງ[2 ຕ່ອນຂອງເຄື່ອງນຸ່ງກັນແດດ]- ສີຂາວ#ສີແຂງ-ສີຟ້ານໍ້າກ້ອນ#ສີແຂງ[ເຄື່ອງນຸ່ງກັນແດດ 2 ຊິ້ນ]-ສີຟ້າກ້ອນ#rb ສີຂາວ k +ສີຂີ້ເຖົ່າເງິນ #ແສງແດດນ້ອຍ[2 ຊິ້ນຂອງເຄື່ອງນຸ່ງກັນແດດ] - ສີຟ້າກ້ອນ # ສີແຂງ - ສີຟ້າສີຂີ້ເຖົ່າ # ສີແຂງ [ 2 ຊິ້ນຂອງເຄື່ອງນຸ່ງກັນແດດ] - ສີຂຽວຖົ່ວ # ສີແຂງ - ສີຂີ້ເຖົ່າເງິນ # ສີແຂງ [2 ຊິ້ນຂອງເຄື່ອງນຸ່ງກັນແດດ ສີຂີ້ເຖົ່າສີຟ້າ #ສີແຂງ-ສີຂີ້ເຖົ່າປານກາງ #ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ k[2 ຊິ້ນຂອງເຄື່ອງນຸ່ງກັນແດດ] - ສີຂາວ #ສີແຂງ - ສີຂຽວຖົ່ວເຫຼືອງ # ສີແຂງ[2 ຊິ້ນຂອງເຄື່ອງນຸ່ງກັນແດດ] - ສີຂີ້ເຖົ່າກາງ # ສີແຂງ - ສີຂີ້ເຖົ່າເງິນ # ສີແຂງ [ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນແສງແດດ 2 ຊິ້ນ]-ສີຂາວ#ສີແຂງ-ສີຂີ້ເຖົ່າປານກາງ#ສີແຂງ[2 ຊິ້ນຂອງເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນແສງແດດ]ສີຟ້າສີຂີ້ເຖົ່າ#ສີແຂງ-ສີຂຽວຖົ່ວເຫຼືອງ#ເຄື່ອງປ້າຍຂົນນົກສີດໍາ[2ຊິ້ນຂອງເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນແສງແດດ]ສີຂີ້ເຖົ່າສີຟ້າ #ສີນໍ້າຕານ-ຟ້າເທົາ#max ປ້າຍເອິກສີຂາວ [ເສື້ອກັນແດດ 2 ຜືນ] - ສີຂີ້ເຖົ່າເງິນ #max ປ້າຍເອິກສີຂາວ + ສີຂີ້ເຖົ່າປານກາງ #ກ້າວອອກຈາກຮ່ອງ [2 ຊິ້ນຂອງເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນແສງແດດ] - ສີເງິນສີຂີ້ເຖົ່າ #ກ້າວອອກໄປ of the valley + bean green #ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນແສງແດດ [ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນແສງແດດ 2 ຕ່ອນ] - ສີຂາວ# ສີແຂງ - ຟ້າເທົາ # ສີແຂງ[2 ຊິ້ນຂອງເຄື່ອງນຸ່ງກັນແດດ] - ສີຂີ້ເຖົ່າປານກາງ#ສີແຂງ - ສີຟ້າສີຂີ້ເຖົ່າ# ສີແຂງ[2 ສິ້ນຂອງເຄື່ອງນຸ່ງກັນແດດ]-ສີຂຽວຖົ່ວ #ສີແຂງ-ສີຟ້າເທົາ #ສີແຂງ[2 ຕ່ອນຂອງເຄື່ອງນຸ່ງກັນແດດ]ສີຟ້າສີຂີ້ເຖົ່າ#ສີແຂງ-ສີຂາວ #ເຄື່ອງໝາຍຈັບຂົນນົກສີດໍາ[2ຊິ້ນຂອງເຄື່ອງນຸ່ງກັນແດດ]-ສີຂາວ#ທຸງ checkered + ສີຟ້າສີຂີ້ເຖົ່າ #ໝີດາວສີເທົາ[ເຄື່ອງນຸ່ງກັນແດດ 2 ຜືນ]-ສີເທົາເງິນ#ເສື້ອທຸງ+ສີຂາວ#ໂຊກ[2ຊິ້ນຂອງເຄື່ອງນຸ່ງກັນແດດ]-ສີຂີ້ເຖົ່າປານກາງ#thxk+ຖົ່ວຂຽວ#ໝີດາວສີເທົາ[ເຄື່ອງນຸ່ງກັນແດດ 2 ຜືນ] ແຖມຟຣີ [ 1 ຊຸດ]-ສີຂີ້ເຖົ່າປານກາງ#ສີແຂງ[1 ຊຸດ]-ສີຂຽວຖົ່ວ#ສີແຂງ[ແບບການຫຍິບ 1 ສິ້ນ]-ສີຂີ້ເຖົ່າເງິນ#ສີແຂງ[1 ຮູບແບບການຫຍິບ]- ສີຂຽວຖົ່ວ#ສີແຂງ[1 ຊິ້ນຂອງການຂັດ] -ສີຂີ້ເຖົ່າສີຟ້າ#ສີແຂງ[1ອັນຂອງການພິມ]ສີຂີ້ເຖົ່າເງິນ#ແສງຕາເວັນ [1 ແຜ່ນຂອງການພິມ]ສີຂຽວຖົ່ວເຫຼືອງ, ຖົ່ວ #rb ສີຂາວ k[1 ສິ້ນຂອງການພິມ]ສີຂີ້ເຖົ່າສີຟ້າ#rb ສີຂາວ k
ປະເພດເສອແຂນ ເສອແຂນປິດ
ເລກບົດຄວາມ 20210512-12-fsy-yh
ແບບການແບ່ງຍ່ອຍ ມະຫາຊົນພື້ນຖານ
ແບບພື້ນຖານ ຊາວໜຸ່ມ
ລະດູການທີ່ນຳໃຊ້ ຮ້ອນ
ລະດູການຕະຫຼາດ ລະດູຮ້ອນ 2022
ຄວາມຍາວຂອງແຂນ ແຂນຍາວ
ຄວາມຫນາ ບາງທີ່ສຸດ
ສາກທີ່ໃຊ້ໄດ້ ການພັກຜ່ອນອື່ນໆ
ຄວາມຍາວຂອງເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ປົກກະຕິ
ສະບັບ ມາດຕະຖານ
ຂະບວນການປິ່ນປົວ ການປິ່ນປົວທີ່ບໍ່ມີທາດເຫຼັກ
ການອອກແບບສິ້ນ ຜ້າກັ້ງ
ການທໍາງານຂອງຜ້າ ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ເຢັນ​
ວິທີການໃສ່ ສວມໃສ່ອອກ
ອົງປະກອບຂອງວັດສະດຸ 100% ເສັ້ນໄຍ polyamide (nylon)
Women's Clothing (Coats & Jackets, Dresses, T-Shirts, Tops, Suits)
Standard Size
China (cm) 160-165/84-86 165-170 / 88-90 167-172 / 92-96 168-173 / 98-102 170-176 / 106-110
International XS S M L XL
USA 2 4-6 8-10 12-14 16-18
Europe 34 34-36 38-40 42 44
Bra - Under bust
Standard Size
China
(cm)
76.2 81.3 86.4 91.5 96.5 101.6 106.7 112 117 122 127 132 137 142
USA 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
UK 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Europe   70 75 80 85 90                
France   85 90 95 100 105                
Italy   1 2 3 4 5                
Bra - Cup size
Standard Size
China A B C D E                  
USA AA A B C D DD DDD/E F FF G GG H HH J
UK AA A B C D DD E F FF G GG H HH J
Europe AA A B C D E F              
France AA A B C D E F              
Italy   B B/none C D DD E F            
Women's Underwear
Standard Size
China S M L XL XXL XXXL
International XS S M L XL XXL
USA 2 4 6 8 10 12
UK 6 8 10 12 14 16
Europe 32 34 36 38 40 42
France 34 36 38 40 42 44
Italy 38 40 42 44 46 48
Women's Shoes
Standard Size
Length (cm) 22.8 23.1 23.5 24.1 24.5 25.1 25.7 26 26.7 27.3 27.9 28.6 29.2
China 35.5 36 37 38 39 40 41.5 42 43 44.5 46 47 48
USA 5 5.5 6 7 7.5 8.5 9.5 10 10.5 12 13 14 15.5
UK 2.5 3 3.5 4.5 5 6 7 7.5 8 9.5 10.5 11.5 13
Europe 35 35.5 36 37.5 38 39 41 42 43 44 45 46.5 48.5
Men's Clothing (Coats & Jacketst,T-Shirts,Suits)
Standard Size
China (cm) 165 / 88-90 170 / 96-98 175 / 108-110 180 / 118-122 185 / 126-130
International S M L XL XXL
Men's Clothing (Shirts)
Standard Size
China (cm) 36 - 37 38 - 39 40 - 42 43 - 44 45 - 47
International S M L XL XXL
Men's Clothing (Pants)
Size (cm) 42 44 46 48 50
Waist (cm) 68 - 72 cm 71 - 76 cm 75 - 80 cm 79 - 84 cm 83 - 88 cm
Outseam (cm) 99 cm 101.5 cm 104 cm 106.5 cm 109 cm
Men's Underwear
Standard Size
China(cm) 72-76 76-81 81-87 87-93 93-98
International S M L XL XXL
USA(inch) 28-30 30-32 32-34 34-38 38-42
Men's Shoes
Standard Size
Length(cm) 24.5 25.1 25.7 26 26.7 27 27.6 28.3 28.6 28.9
China 39.5 41 42 43 44 44.5 46 47 47.5 48
USA 6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5 13
UK 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12 12.5
Europe 38 39 41 42 43.5 44 45 46 46.5 47
长度Length
Imperial英制 Meric公制
1 inch[in] 英寸 ---- 2.54 cm 厘米
1 foot[ft] 英尺 12 in 英寸 0.03048 m 米
1 yard[yd] 码 3 ft 英尺 0.9144 m 米
1 mile[mi] 英里 1760 yd 码 1.6093 km 千米
1 int nautical mile[inm] 海里 2025.4 yd 码 1.853 km 千米
面积Area
Imperial英制 Meric公制
1 sq inch[in2] 平方英寸 ---- 6.4516 cm2 平方厘米
1 sq foot[ft2] 平方英尺 144 in2 平方英寸 0.0929 m2 平方米
1 sq yard[yd2] 平方码 9 ft2 平方英尺 0.8361 m2 平方米
1 acre 英亩 4840 yd2 平方码 4046.9 m2 平方米
1 sql mile[mile2] 平方英里 640 acre 英亩 2.59 km2 平方千米
体积/容量Volume/Capacity
Imperial英制 Meric公制
1 fluid ounce 液量蛊司 1.048 UK fl oz 英制液量蛊司 29.574 ml 毫升
1 pint(16 fl oz 液量品脱)品脱 0.8327 UK pt 英制品脱 0.4731 l 升
1 gallon 加仑 0.8327 UK gal 英制加仑 3.7854 l 升
重量Weight
Imperial英制 Meric公制
1 ounce[oz]蛊司 437.5 grain 格令 28.35 g 克
1 pound[lb]磅 16 oz 蛊司 0.4536 kg 千克
1 stone 石 14 lb 磅 6.3503 kg 千克
1 hundredweight[cwt] 英担 112 lb 磅 50.802 kg 千克
1 long ton(UK) 长顿 20 cwt 英担 1.061 t 顿

Related Products