ແຈ້ງການ:ເນື່ອງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຢວນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງປັບອັດຕາແລກປ່ຽນຂຶ້ນເປັນ1320ກີບຕໍ່1ຢວນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງລູກຄ້າທຸກທ່ານໃຫ້ຮັບຊາບ, ຫວັງວ່າລູກຄ້າທຸກທ່ານຈະເຂົ້າໃຈ ແລະ ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກ!