ແຈ້ງການ: ຈ້າວສະບາຍດີ, ເນື່ອງຈາກທາງພັກລັດພວກເຮົາແຈ້ງການເອົາວັນທີ 20 ກໍລະກົດ ຂອງທຸກໆປີ ເປັນວັນແມ່ຍິງ ລາວ, ສະນັ້ນທາງບໍລິສັດຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງລຸກຄ້າທຸກທ່ານຮັບຊາບວ່າ ວັນທີ 20/07/2017 ກົງກັບວັນ ພະຫັດ ທາງຮ້ານພວກເຮົາຈະພັກໝົດມື້! ລຸກຄ້າທ່ານໃດຕ້ອງການພົວພັນກະລູນາໂທຫາ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ Whatsapp 02076011688