Menu
Your Cart

ວັນເວລາໃຫ້ບໍລິການ (service hour):ຈັນ-ສຸກ (Mon-Fri) : 9:00-17:30. ເສົາ(Sat): 9:00-12:00

FAQ

KHAISONG.COM ຂາຍສົ່ງແມ່ນຫຍັງ?

Khaisong.com ເວັບໄຊຂາຍສົ່ງ ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຈາກ ສປ ຈີນ taobao.com; jd.com; 1688.com (alibaba.cn) ສັ່ງຊື້ໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ. ມີຂໍ້ມູນສິນຄ້າຈາກ taobao.com ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊໂດຍກົງ ແລະ ຍັງສາມາດຄອບປີ່ລິ້ງສິນຄ້າມາຄົ້ນຫາແລ້ວສັ່ງຊື້ໄດ້ອີກ. ສັ່ງຊື້ jd.com; 1688.com ສາມາດຄອບປີ່ລິ້ງສິນຄ້າມາຄົ້ນຫາແລ້ວສັ່ງຊື້ໄດ້ເລີຍ. ບໍລິການຈັດຊື້ສິນຄ້າ-ສັ່ງຜະລິດສິນຄ້າ-ຈັດການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແບບຄົບວົ່ງຈອນ.ອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງ

(ໝາຍເຫດ: ສຳລັບບາງສິນຄ້າ ແມ່ນພວກເຮົາຈະຄິດໄລ່ ຕາມແມັດກ້ອນ. ທາງຂາຍສົ່ງຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບເວລາຂົນສົ່ງຕົວຈິງ)

ດົນປານໃດ ເຄື່ອງລູກຄ້າຈິ່ງຮອດ?

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຈະໃຊ້ເວລາ ປະມານ 7 ຫາ 14 ມື້ ເຄື່ອງຈະມາຈາກຈີນຮອດລາວ. ຖ້າຫາກວ່າມີເຫດການ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຂອງລູກຄ້າມາຊ້າກວ່ານັ້ນ, ທາງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາ ແລະ ແຈ້ງລູກຄ້າ.


ການຈັດສົ່ງ

ພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງດັ່ງນີ້: 
1) ລູກຄ້າສາມາດ ມາຮັບເຄື່ອງເອງທີ່ຫ້ອງການພວກເຮົາ
2) ສຳລັບລູກຄ້າຕ່າງແຂວງ ພວກເຮົາສາມາດຈັດສົ່ງເຖິງ ລົດໂດຍສານ, ສ່ວນຄ່າຂົນສົ່ງຂອງລົດໂດຍສານ, ລູກຄ້າ ຈະຕ້ອງເປັນຄົນຊຳລະປາຍທາງ.


ໄປຮັບເຄື່ອງເອງໄດ້ບໍ່?

ໂດຍ, ລູກຄ້າ ສາມາດມາຮັບເອົາເຄື່ອງເອງ ໄດ້ທີ່ ຫ້ອງການຂາຍສົ່ງ ຕໍ່ໜ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ຕອນຕົ້ນ ບ້ານສີບຸນເຮືອງ ເມືອງຈັນທະບູລີ.


ອັດຕາ ຄ່າບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ອັດຕາຄ່າບໍລິການຂອງພວກເຮົາມີດັ່ງລຸ່ມນີ້ 
1. ສຳລັບ ຊະມາຊຶກລູກຄ້າຂາຍສົ່ງ, ແລະສັ່ງສິນຄ້າຜ່ານລະບົບ www.khaisong.com ຄ່່າຈັດຊື້ 0%.

2. ສຳລັບລູກຄ້າ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ ສະມາຊິກ, ຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາສັ່ງເຄື່ອງໃຫ້, ຄ່າບໍລິການແມ່ນ 5.0% ຂອງມູນຄ່າການສັ່ງເຄື່ອງ.

(ໝາຍເຫດ: ຄ່າຂົນສົ່ງຈະຄິດໄລ່ຕ່າງຫາກ ແລະຄິດໄລ ແລະ ຊຳລະຕາມນ້ຳໜັກຕົວຈິງ ເມື່ອເຄື່ອງມາຮອດ)


ລູກຄ້າສາມາດຊຳລະທາງໃດໄດ້ແດ່?

ລຸກຄ້າສາມາດຊຳລະໄດ້ຢູ່ 2 ທາງຫຼັກໆ ຄື:
1) ດ້ວຍເງິນໂອນຜ່ານທະນາຄານ (ລາຍລະອຽດຂອງບັນຊີທະນາຄານພວກເຮົາ)

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ BCEL

ຊື່ບັນຊີ: ນາງ ລັດຕະນາ ຄຳຕະຄູນ

• LAK: 013120000136790001

2) ສາມາດມາຊຳລະດ້ວຍຕົນເອງທີ່ຫ້ອງການຂາຍສົ່ງ ຕໍ່ໜ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ຕອນຕົ້ນ ບ້ານສີບຸນເຮືອງ ເມືອງຈັນທະບູລີ


ເງື່ອນໄຂການຊຳລະ

ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງຂາຍສົ່ງຂອງພວກເຮົາ, ລູກຄ້າທຸກຄົນ ຕ້ອງຊຳລະ ຄ່າສິນຄ້າ 100% ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະສັ່ງເຄື່ອງ. ສ່ວນຄ່າຂົນສົ່ງຈະຄິດໄລ່ຕ່າງຫາກ ແລະຄິດໄລ ແລະ ຊຳລະຕາມນ້ຳໜັກຕົວຈິງ ເມື່ອເຄື່ອງມາຮອດ.