Menu
Your Cart

ວັນເວລາໃຫ້ບໍລິການ (service hour):ຈັນ-ສຸກ (Mon-Fri) : 9:00-17:30. ເສົາ(Sat): 9:00-12:00

FAQ

ການຂົນສົ່ງຫ້າມປະເທດ ແລະ ການຈັດສົ່ງພາຍໃນ

ໂດຍປົກກະຕິ ໃຊ້ເວລາປະມານ 7 ຫາ 15 ມື້, ໄລຍະເວລາໄວຫຼືຊ້າແມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ສະໜອງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຖ້າຜູ້ສະໜອງສົ່ງມາຮອດສາງຢູ່ຈີນເຮົາ ໄວເຄື່ອງຈະມາໄວ ໂດຍປົກກະຕິຈາກສາງຈີນຮອດສາງລາວ ແມ່ນໃຊ້ເວລາ 6 ມື້. ໃນບາງກໍລິນີທີ່ຊ້າ ແມ່ນຍ້ອນຜູ້ສະໜອງບໍ່ມີເຄື່ອງ ແລະ ສົ່ງຊ້າ. ນອກຈາກນັ້ນແມ່ນຊ້າ ຍ້ອນ ພາສີກວດເຄັ່ງ.

ຄ່າຂົນສົ່ງຂ້າມປະເທດ ຫຼື ຈີນ ຫາ ລາວ ແມ່ນ 20,000 ກີບຕໍ່ກິໂລ, ປັດຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາຕັ້ງເປັນມາດຕະຖານນີ້: http://www.khaisong.com/promotion.

ວິທີຄິດໄລ່ແມ່ນ: ຖ້າ ສິນຄ້າ ຫາກມີນ້ຳໜັກຕ່ຳກ່ວາ 0.5 kg, ຖ້າລູກຄ້າມາເອົາເອງ ແມ່ນພວກເຮົາຈະຄິດໄລ່ຂັ້ນຕ່ຳ 0.5 kg. ຖ້າເປັນເຄື່ອງເປົາຈະໄດ້ຄິດໄລ່ເປັນບໍລິມາດຂອງກ່ອງເຄື່ອງນັ້ນ.

 • ເຄື່ອງມາຮອດລາວແລ້ວ ຫຼັງຈາກພວກເຮົາແພັກເຄື່ອງແລ້ວ ລະບົບຈະແຈ້ງສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຍັງເບີໂທຂອງລູກຄ້າທີ່ບັນທຶກໃນບັນຊີລູກຄ້າ, ຫຼັງຈາກນັ້ນລູກຄ້າຕ້ອງມາເອົາເຄື່ອງເອງທີ່ສາງບໍລິສັດພວກເຮົາ
 • ຖ້າຕ້ອງການຈັດສົ່ງພາຍໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພວກເຮົາມີບໍລິການຈັດສົ່ງໃຫ້ໂດຍໃຊ້ meship.la 
 • ລູກຄ້າຕ່າງແຂວງຕ້ອງການຝາກໄປຫາແຂວງທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການສົ່ງໄປພວກເຮົາສາມາດຈັດສົ່ງໄປເຖິງຄີວລົດ, ເດີນຍົນ ຫຼື ບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄປຝາກຕໍ່ໄດ້ ແຕ່ຈໍາກັດພາຍໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຄ່າຈັດສົ່ງຄິດໄລ່ຕາມຄ່າຈັດສົ່ງພາຍໃນຕົວເມືອງດັ່ງຂ້າງເທິ່ງ
 • ເຄື່ອງອີເລັກໂທນິກເຊັ່ນ: ໂທລະສັບ, ແທບເລັດ, ຄອມພີວເຕີ, ກາດຈໍ, ເມມບອດ... ທີ່ເປັນເຄື່ອງນ້ອຍແຕ່ມີລາຄາແພງ ພວກເຮົາຈະເກັບຄ່າຮັບສາເພີ່ມ 80,000ກີບ ຕໍ່ກ່ອງເຄື່ອງໜຶ່ງ
 • ເຄື່ອງຄອບປີ່ຍີ່ຫໍ້ຫຼື ເຄື່ອງລະເມີດລິຂະສິດ ຕ້ອງສອບຖາມມາຍັງໜ່ວຍບໍລິການກ່ອນວ່າຊ່ວງນີ້ສາມາດຂົນສົ່ງໄດ້ຫຼືບໍ່? ແລະ ຄ່າຂົນສົ່ງເທົ່າໃດ? ເພາະມີບັນຫາຖ້າພາສີກວດ ແລະຖືກຢຶດພວກເຮົາຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບ!
 • ເຄື່ອງລາຄາແພງສາມາດສັ່ງໄດ້, ແຕ່ຕ້ອງສອບຖາມມາຍັງໜ່ວຍບໍລິການກ່ອນວ່າຊ່ວງນີ້ສາມາດຂົນສົ່ງໄດ້ຫຼືບໍ່? ແລະ ຄ່າຂົນສົ່ງເທົ່າໃດ? ເພາະມີບັນຫາຖ້າພາສີກວດ ແລະຖືກຢຶດພວກເຮົາຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບ!

    ລູກຄ້າຕ່າງແຂວງແມ່ນຕ້ອງບອກໃຫ້ທາງ Khaisong.com ພວກເຮົາວ່າຕ້ອງການສົ່ງໄປທາງໃດ ແລະ ຄ່າຂົນສົ່ງສົ່ງໄປຕ່າງແຂວງແມ່ນຂຶ້ນກັບທາງບໍລິສັດຂົນສົ່ງທີ່ສົ່ງໄປໃຫ້ຈະເກັບນໍາ.

 • ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງພວກເຮົາຮັບຈັດສົ່ງໃຫ້ເຖິງປະຕູເຮືອນຂອງລູກຄ້າ ແຕ່ໄດ້ເສຍຄ່າຈັດສົ່ງເພີິ່ມ ລາຍລະອຽດຄ່າຈັດສົ່ງເພີ່ມ ຕິດຕໍ່ເບີ 02076001688 ຫຼື ເຂົ້າເບິ່ງທີ່               
 • ລູກຄ້າຕ່າງແຂວງພວກເຮົາສາມາດສົ່ງໄປໃຫ້ຄີວລົດ, ສະໜາມບິນ ຫຼື ຈຸດທີ່ຕ້ອງການສົ່ງໄປຕໍ່ ແຕ່ລູກຄ້າຕ້ອງເສຍເປັນຄ່າຈັດສົ່ງເພີ່ມຄືຂ້າງເທິງ, ສ່ວນຄ່າຂົນສົ່ງໄປຕ່າງແຂວງແມ່ນຂຶ້ນກັບທາງຜູ້ສົ່ງຕໍ່.
 •  ຫຼັງຈາກທ່ານຈ່າຍເງິນຄ່າສັ່ງຊື້ ຫຼື ຄ່າເຄື່ອງແລ້ວ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງພວກເຮົາຈະຈັດຊື້ໃຫ້, ຖ້າໂຕໃດບໍ່ໄດ້ຈະສົ່ງເງິນເຂົ້າບັນຊີກະເປົາເງິນ(ລູກຄ້າສາມາດຕິດຕາມເອງໄດ້ ເຂົ້າເບິ່ງວິທີໃຊ້ບັນຊີກະເປົາເງິນ), ຫຼັງຈາກນັ້ນຜູ້ຂາຍຈະສົ່ງເຄື່ອງອອກມາຈາກສາງຜູ້ຂາຍ ໄປສາງ Khaisong.com ຢູ່ຈີນ ໃຊ້ເວລາປະມານ 1-5 ມື້ ແລະ ທາງສາງເຮົາທີ່ຢູ່ຈີນຈະຖ້ອນເຄື່ອງສົ່ງອອກມາໃຊ້ເວລາ 1-2 ມື້, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຊ້ເວລາໃນການຂົນສົ່ງຈີນ ມາ ລາວ ປະມານ 4- 7 ມື້, ສະນັ້ນລວມກັນແລ້ວປົກກະຕິຈະໃຊ້ວາລາປະມານ 7 ຫາ 14 ມື້ ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບເຄ່ືອງ.
 • ໃນກໍລະນີຜູ້ຂາຍຕ້ອງສັ່ງຜະລິດ ຫຼື ຕ້ອງສັ່ງມາອີກ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ຂາຍອີກວ່າຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃນຈຶ່ງສາມາດສົ່ງໄປສາງເຮົາຢູ່ຈີນໄດ້.
 • ກໍລະນິດ່ານພາສີຈີນ ຫຼື ດ່ານພາສີລາວຕ້ອງການກວດເຄື່ອງ ຫຼື ກວດເຄັ່ງແມ່ນອາດຈະຊັກຊ້າເວລາໃນການຂົນສົ່ງເຊັ່ນກັນ.
 • ສະນັ້ນ, ປົກກະຕິແລ້ວຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ 7 ຫາ 14 ມື້, ຖ້າມີເຫດການທີ່ຜິດປົກກະຕິເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງຊ້າຜິດປົກກະຕິທາງ Khaisong.com ຈະແຈ້ງໄປໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຮັບຊາບທາງເວັບໄຊ, ເຊິ່ງລູກຄ້າທຸກທ່ານມີໜ້າທີ່ຕິດຕາມເອງໄດ້!
 • ຫຼັງຈາກລູກຄ້າສ້າງການສັ່ງຊື້ສໍາເລັດແລ້ວ ລາຍການສັ່ງຊື້ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນທີ່ ປະຫວັດການສັ່ງຊື້ ແລະ ລູກຄ້າສາມາດຕິດຕາມສະຖານະ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການສັ່ງຊື້ໄດ້ດ້ວຍໂຕເອງ.
 • ຫຼື ລູກຄ້າສາມາດຕິດຕາມທາງອີເມວ ເພາະມີການປ່ຽນແປງໃດໆ ລະບົບຈະສົ່ງອີເມວໄປໃຫ້ລູກຄ້າອໍໂຕທັນທີ. ເມື່ອເຄື່ອງມາຮອດ ຫຼື ພວກເຮົາແພັກກ່ອງເຄື່ອງທີ່ມາຮອດແລ້ວ ລະບົບຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບອີກ.

    ເຂົ້າເບິ່ງວິທີຕິດຕາມສະຖານະການສັ່ງຊື້ ແລະ ສະຖານະສິນຄ້າ

ກ່ຽວກັບບັນຊີສະມາຊິກ

    ແມ່ນແລ້ວກ່ອນຈະເຄື່ອງກັບ Khaisong.com ພວກເຮົາລູກຄ້າຈະຕ້ອງສະໝັກເປັນສະມາຊິກເວັບໄຊພວກເຮົາກ່ອນ, ເພາະພວກເຮົາຈະອໍານວນຄວາມສະດວກໃຫ້ລູກຄ້າຜ່ານລະບົບເວັບໄຊເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ການສັ່ງຊື້, ການຈັດຊື້, ການຕິດຕາມເຄື່ອງ, ການຄືນເງິນຖ້າສັ່ງຊື້ໃຫ້ບໍ່ໄດ້, ການແຍກເຄື່ອງໃຫ້, ການຈັດສົ່ງ ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນໃຊ້ລະບົບເປັນເຄື່ອງມືອໍານວນຄວາມສະດວກລູກຄ້າ.  ວິທີສະໝັກເປັນສະມາຊິກເວັບໄຊ www.khaisong.com

    ລູກຄ້າສາມາດສະໝັກ ຜ່ານລະບົບຂາຍສົ່ງໂດຍການເຂົ້າລິ້ງ  www.khaisong.com/register, ເຊິ່ງສາມາດສະໝັກໄດ້ 02 ແບບຄື:
 1. ສະໝັກຜ່ານທີ່ຢູ່ Facebook ຫຼື້
 2. ສະໝັກດ້ວຍການກອກແບບຟອມສະໝັກ ໂດຍໃສ່ຂໍ້ມຸນຕ່າງໆ.
    (ໝາຍເຫດ: ເບີໂທ ທີ່ໃຊ້ສະໝັກ ຄວນຈະສາມາດຮັບຂໍ້ຄວາມໄດ້ ເພາະທາງຂາຍສົ່ງຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມແຈ້ງເຕື່ອນກ່ຽວກັບການສັ່ງຊື້. ນອກຈາກນັ້ນ ຂາຍສົ່ງຍັງສົ່ງ ອີເມວແຈ້ງເຕືອນພ້ອມ)
    ສາມາດເບິ່ງວິທີສະໝັກໄດ້ທີ່: www.khaisong.com/how-to-register 
 • ຫຼັງຈາກລູກຄ້າສະໝັກສະຊິກສໍາເລັດແລ້ວໃຫ້ໃຊ້ອີເມວທີ່ໃຊ້ສະໝັກ ແລະ ລະຫັດຜ່ານທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນນັ້ນໃຊ້ໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບເຂົ້າໄປທີ http://www.khaisong.com/login. ເຂົ້າເບິ່ງວິທີເຂົ້າສຸ່ລະບົບ
 • ຖ້າລູກຄ້າສະໜັກ ຫຼື ເຂົ້າສູ່ລະບົບຜ່ານທາງ Facebook ແຕ່ຕອນທໍາອິດໃຫ້ເຂົ້າສຸ່ລະບົບຜ່ານ Facebook ຄືເກົ່າ.
 • ຖ້າລູກຄ້າທ່ານໃດລືມລະຫັດຜ່ານສາມາດປ່ຽນ ຫຼື ກູ້ລະຫັດຜ່ານດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ຫຼື ຕິດຕໍ່ໜ່ວຍບໍລິການພວກເຮົາປ່ຽນໃຫ້ກໍໄດ້.   ເຂົ້າເບິ່ງວີທີປ່ຽນ ຫຼຶ ກຸ້ລະຫັດຜ່ານ

    ຫຼັງຈາກລູກຄ້າສະໝັກເປັນສະມາຊິກ Khaisong.com ແລ້ວ ລູກຄ້າສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ມຸນຂອງສະມາຊິກເຊັ່ນ: ຊື່ ນາມສະກຸນ, ເບີໂທ, ອີເມວ, ທີ່ຢູ່, ລະຫັດຜ່ານ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ດ້ວຍຕົວທ່ານ ໂດຍເຂົ້າໄປໜ້າບັນຊີສະມາຊິກຂອງທ່ານ, ຄລິກເບິ່ງວິທີແກ້ໄຂຂໍ້ມູນສະມາຊິກ

    ຖ້າລູກຄ້າທ່ານໃດລືມລະຫັດຜ່ານສາມາດປ່ຽນລະຫັດຜ່ານດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ຫຼື ຕິດຕໍ່ໜ່ວຍບໍລິການພວກເຮົາປ່ຽນໃຫ້ກໍໄດ້. ຄລິກເບິ່ງວີທີກູ້ລະຫັດຜ່ານ

ການສັ່ງຊື້ ແລະ ການຕິດຕາມ

    ທ່ານສາມາດສັ່ງຊື້ກັບເວັບໄຊ Khaisong.com ໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງທຸກທີ່ທຸກເວລາ, ສະດວກ, ປອດໄພ, ບໍລິການດີ, ຂາຍໄດ້ກໍາໄລຫຼາຍກວ່າ! ລາຍລະອຽດການສັ່ງຊື້ເບິ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ນນີ້.

    ລູກຄ້າສາມາດຄອບປີ່ລິ້ງສິນຄ້າຈາກເວັບໄຊ1688.com ແລະ jd.com ໄປວາງໃສ່ຫ້ອງຄົ້ນຫາຢູ່ເວັບໄຊ Khaisong.com ແລະ ເລືອກຂະໜາດ, ສີ, ລຸ່ນ...ແລ້ວເພີ່ມເຂົ້າກະຕ່າສິນຄ້າ ດໍາເນີນການສັ່ງຊື້ຕາມປົກກະຕີຄືກັບ Taobao.com ທົ່ວໄປ, ຄລິກເຂົ້າເບິ່ງວິທີສັ່ງຊື້

    ກຽມລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເຄື່ອງ ຫຼື ສິນຄ້າທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຕິດຕໍ່ຜູ້ຂາຍ, ໂຮງງານ, ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ສະໜອງ ຈາກ Alibaba.com ແລະ Aliexpress.com ແລ້ວພວກເຮົາຈະສົ່ງໃບສະເໜີລາຄາລວມຄ່າຂົນສົ່ງຈີນ-ລາວ ໃຫ້ທ່ານກັບຄືນ, ຫຼັງຈາກລູກຄ້າຕົກລົງສັ່ງຈະສັ່ງຊື້ແລ້ວ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນຕາມຜູ້ຂາຍ, ໂຮງງານ, ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ສະໜອງ ຈາກ Alibaba.com ແລະ Aliexpress.com ສະເໜີໃຫ້ຈ່າຍ ແລະ ເຊັນສັນຍາຊື້-ຂາຍໄວ້ເປັນຫຼັກຖານອ້າງອີງວ່າຍອມຮັບເງື່ອນໄຂທັງສອງຝ່າຍແລ້ວຈຶ່ງຈັດຊືສິນຄ້າໃຫ້ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ

    ກໍລະນີນີ້ສາມາດ ຄລິກເບິ່ງວີທີສັ່ງຊື້ເຄື່ອງນອກຈາກ Taobao.com 1688.com  Jd.com  ແລະ ສັ່ງຊື້ຜ່ານນີ້ໄດ້

    ຕອນນີ້ຍັງບໍ່ສາມາດສັ່ງໄດ້ ແຕ່ພວກເຮົາກໍາລັງກຽມບໍລິການຈັດຊື້ສິນຄ້າຈາກ Lazada ແລະ ຈາກປະເທດໄທ ພາຍໃນປີນີ້ຫວັງວ່າຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການໄດ້

    ລູກຄ້າສາມາດສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຈາກ Taobao.com ກັບ Khaisong.com ພວກເຮົາໄດ້ສອງວິທີຄື:

 1. ຄົ້ນຫາສິນຄ້າຈາກ Taobao.com (ວິທີຄົ້ນຫາສິນຄ້າຈາກTaobao.com) ຫຼື ຈາກ Khaisong.com ພວກເຮົາ (ວິທີຄົ້ນຫາສິນຄ້າຈາກ Khaisong.com );
 2. ຄອບປີ່ລິ້ງສິນຄ້າຈາກ Taobao.com ໄປວາງໃສ່ຫ້ອງຄົ້ນຫາຢູ່ເວັບໄຊ Khaisong.com ແລ້ວຄລິກອິນເຕີ ຫຼື ຄົ້ນຫາ ເຂົ້າໄປໜ້າສິນຄ້າແລ້ວເລືອກ ກົດເລືອກ ສີ, ເບີ, ຂະໜາດ ແລະ ແບບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ກົດເຂົ້າກະຕ່າສັ່ງຊື້ປົກກະຕິ, ຄລິກເບິ່ງວິທີສັ່ງຊື້ ;
 3. ຂໍ້ມູນສິນຄ້າໃນເວັບໄຊ Khaisong.com ພວກເຮົາແມ່ນດຶງເອົາຂໍ້ມູນສິນຄ້າຈາກTaobao.comທັງໝົດ ມາໃຫ້ທ່ານເລືອກເຄື່ອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ໂດຍໃຊ້ຄໍາສັບ ເປັນພາສາລາວ, ຈິນ, ອັງກິດ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ຄົ້ນຫາໃນຫ້ອງຄົ້ນຫາ, ນອກຈາກນັ້ນຍັງສາມາດເລືອກເບິ່ງເຄື່ອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຕາມໝວດສິນຄ້າ, ເລືອກສິນຄ້າທີ່ທ່ານຕ້ອງການສັ່ງຄລິກເຂົ້າໄປໜ້າສິນຄ້ານັ້ນ ແລ້ວເລືອກ ກົດເລືອກ ສີ, ເບີ, ຂະໜາດ ແລະ ແບບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ກົດເຂົ້າກະຕ່າສັ່ງຊື້ປົກກະຕິ, ຄລິກເບິ່ງວິທີສັ່ງຊື້ .

ການສັ່ງເຄື່ອງມີທັງໝົດ 06 ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆດັ່ງນີ້:

 

ສາມາດເບິ່ງວິທີການສັ່ງຊື້ໄດ້ເພີ່ມເຕີມທີ່: www.khaisong.com/how-to-order 

1 ສະໝັກສະມາຊິກ/ ເຂົ້າລະບົບ
2 ເລືອກເຄື່ອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ໂດຍກົດເລືອກ ສີ ເບີ ແລະ ແບບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
3 ເພີ່ມເຂົ້າກະຕ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ພຽງພໍຕໍ່ການສັ່ງຊື້ເເລ້ວ
4 ເຂົ້າກົດຊຳລະເງິນ ຄັ້ງທີ່ 1 ແລະ ຄິກທີ່ໄດ້ອ່ານແລ້ວ ກົດ ຢືນຢັນ
5 ເຂົ້າເບິ່ງເລກບິນຂອງທ່ານ ຫຼື ID order ຂອງທ່ານ  ທີ່ປະຫວັດການສັ່ງຊື້
6 ຫຼັງຈາກ ເຫັນເລກບິນຂອງທ່ານ ຫຼື ID order ຂອງທ່ານແລ້ວ ສາມາດຊຳລະເງິນໂດຍການໂອນຜ່ານທາງທະນາຄານຫຼື ສາມາດເຂົ້າມາຊຳລະທີ່ຫ້ອງການ
7 ຫຼັງຈາກໂອນເງີນ ຫຼື ຊຳລະ ລຽບລ້ອຍແລ້ວ ລໍຖ້າຮັບເຄື່ອງ 7-15 ວັນ

 • ກໍລະນີລູກຄ້າເຂົ້າໄປຄົ້ນຫາ-ຊອກຫາສິນຄ້າຈາກ Taobao.com, 1688.com ແລະ  Jd.com ຢາກໃຫ້ລູກຄ້າຄອບປີ່ລິ້ງສິນຄ້າແລ້ວໄປວາງໃສ້ຫ້ອງຄົ້ນຫາຢູ່ Khaisong.com ແລ້ວຈະເຂົ້າໄປໜ້າສິນຄ້ານັ້ນຕໍ່ໄປໃຫ້ເລືອກສີ, ຂະໜາດ, ສະແປກ... ຕົວເລືອກທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການແລ້ວເພີ່ມເຂົ້າກະຕ່າສິນຄ້າ ແລະ ດໍາເນີນການສັ່ງຊືໃນເວັບໄຊ Khaisong.com ຈະເຮັດໃຫ້ສະດວກລູກຄ້າໃນການສັ່ງຊື້ຫຼາຍໆຄັ້ງຕໍ່ໄປ ແລະ ຈະບໍ່ເສຍຄ່າຈັດຊື້ໃນຊ່ວງນີ້.
 • ກໍລະນີລູກຄ້າເຂົ້າໄປຄົ້ນຫາ-ຊອກຫາສິນຄ້າຈາກ Alibaba.com, Aliexpress.com ແລະ ເວັບໄຊຊື່ດັ່ງໃນ ສປຈີນ ອື່ນໆ ໃຫ້ລູກຄ້າຄອບປີ່ລິ້ງສິນຄ້າແລ້ວສອບຖາມໄປຍັງໜ່ວຍບໍລິການທີ່ທ່ານສະດວກຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນ: Facebook page, Wechat, Whatsapp, Line.... ແລ້ວລໍຖ້າການສະເໜີລາຄາກັບທາງ Khaisong.com ຈະຕອບກັບທັນທີເມື່ອໄດ້ຄໍາຕອບລາຄາ ແລະ ຄ່າຂົນສົ່ງຈາກຜູ້ຂາຍ (ກໍລິນີນີ້ແມ່ນພວກເຮົາຈະບວກຄ່າບໍລິການຈັດຊື້ 5-8% ຕາມຄວາມຢາກງ່າຍຂອງແຕ່ລະກໍລະນີ).

    ພາຍໃນປີ 2017 ນີ ທາງ Khaisong.com ບໍ່ເກັບຄ່າຈັດຊື້ ຫຼື ຄ່າຈັດຊື້ 0%, ສະນັ້ນລູກຄ້າສັ່ງຜ່ານ Khaisong.com ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຈາກ Taobao.com Jd.com 1688.com ໃນລາຄາຄືກັບຢູ່ຈີນ(ບາງສິນຄ້າມີຄ່າຂົນສົ່ງພາຍໃນຈີນ) ແລະ ຫຼັງຈາກເຄື່ອງຮອດລາວແລ້ວເສຍແຕ່ຄ່າຂົນສົ່ງຈີນ-ລາວ ຫຼື ຄ່ານໍ້າໜັກເພີ່ມ ລາຍລະອຽດການຄິດໄລ່ຄ່າຂົນສົ່ງຈີນ-ລາວ ຫຼື ຄ່ານໍ້າໜັກ ເຂົ້າເບິ່ງທີ່ http://www.khaisong.com/shipping-delivery .

    ທ່ານສາມາດສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຜ່ານ Khaisong.com ລາຄາເທົ່າໃດໄດ້ໝົດ ບໍ່ມີກໍານົດຂັ້ນຕໍ່າ, ແຕ່ມີບາງຮ້ານຢູ່ Taobao.com jd.com 1688.com ທີ່ສິນຄ້າມີລາຄາຕໍ່າຫຼາຍຈາກຄວາມເປັນຈິງແມ່ນພວກເຮົາບໍ່ແນະນໍາໃຫ້ຊື້, ເພາະຖ້າຜູ້ຂາຍບໍ່ມີສິນຄ້າ ຫຼື ພວກເຮົາສັ່ງຊື້ໃຫ້ບໍ່ໄດ້ພວກເຮົາຈະສົ່ງເງິນລູກຄ້າຄືນຄືເກົ່າ.

    ເມື່ອລູກຄ້າຢືນການສັ່ງຊື້ແລ້ວ, ໃນກໍລິນີດັ່ງລຸ່ມນີ້ຈິ່ງຍົກເລີກໄດ້:

 1. ລຸກຄ້າຢືນຢັນການສັ່ງຊື້ ແຕ່ຍັງບໍທັນຊຳລະເງິນໃຫ້ຂາຍສົ່ງ;
 2. ເມື່ອລູກຄ້າຊຳລະຂາຍສົ່ງແລ້ວ ແລະ ທາງທີມງານຈັດຊື້ຍັງບໍ່ທັນໂອນເງິນ ຫຼື ຊຳລະໃຫ້ຮ້ານຄ້າຈີນເທື່ອ.

    ແຕ່ເມື່ອທາງຂາຍສົ່ງໂອນເງິນໃຫ້ຜູ້ຂາຍຢູ່ Taobao.com Jd.com 1688.com ແລ້ວ ແລະ ສະຖານະຂອງການສັ່ງຊື້ດັ່ງກ່າວເປັນ ຈັດຊື້ແລ້ວ ແມ່ນບໍ່ສາມາດປ່ຽນ, ຍົກເລີກ ຫຼື ສົ່ງຄືນໄດ້ໄດ້.

    ເຄື່ອງທີ່ລູກຄ້າສັ່ງຊື້ເມື່ອມາຮອດລາວແລ້ວ ພົບວ່າເຄື່ອງບໍ່ຖືກກັບສີ, ຂະໜາດ, ລຸ່ນ, ສະແປກ... ທີ່ລູກຄ້າສັ່ງ ທາງ Khaisong.com ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄປຫາຜູ້ຂາຍວ່າເປັນຍ້ອນສາຍເຫດຫຍັງແລ້ວຈຶ່ງສາມາດໃຫ້ຄໍາຕອບໄດ້ຕາມກໍລະນີລຸ່ມນີ້:

 • ຖ້າທາງ Khaisong.com ເຮົາສັ່ງຜິດໃຫ້ລູກຄ້າແຕ່ຕອນຈັດຊື Khaisong.com ພວກເຮົາຈະຮັບຜິດຊອບສົ່ງເງິນຄືນ ຫຼື ສັ່ງຊື້ໃໝ່ໃຫ້ລູກຄ້າ ຂຶ້ນກັບລູກຄ້າຕ້ອງການ;
 • ຖ້າທາງ Khaisong.com ເຮົາສັ່ງຊື້ໃຫ້ຖືກແລ້ວ ແຕ່ຮ້ານຜູ້ຂາຍໃນTaobao.com 1688.com Jd.com ສົ່ງມາຜິດໃຫ້ແທ້ ສິນຄ້າມີມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 60,000 ທາງ Khaisong.com ພວກເຮົາຈະຮັບຜິດຊອບສົ່ງເງິນຄືນ ຫຼື ສັ່ງຊື້ໃໝ່ໃຫ້ລູກຄ້າ ຂຶ້ນກັບລູກຄ້າຕ້ອງການ
 • ຖ້າທາງ Khaisong.com ເຮົາຊື້ໃຫ້ຖືກແລ້ວ ແຕ່ຮ້ານຜູ້ຂາຍໃນTaobao.com 1688.com Jd.com ສົ່ງມາຜິດໃຫ້ແທ້ ສິນຄ້າມີມູນຄ່າເກີນ 60,000 ທາງຮ້ານຜູ້ຂາຍໃນTaobao.com 1688.com Jd.com ຈະຮັບຜິດຊອບບອກສົ່ງເຄື່ອງໄປຈີນ ແລ້ວຈຶ່ງສົ່ງເຄື່ອງທີ່ຖືກຕ້ອງມາໃຫ້ຄືນ ໃນນີ້ຄ່າຂົນສົ່ງສົ່ງໄປຈີນແມ່ນລູກຄ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ແຕ່ຖ້າລູກຄ້າບໍ່ຕ້ອງການສົ່ງກັບສາມາດເຈລະຈາກັບຜູ້ຂາຍຫຼຸດລາຄາໃຫ້ ແລະ ຖ້າຫຼຸດໄດ້ທາງ Khaisong.com ພວກເຮົາຈະສົ່ງເງິນຄືນລູກຄ້າເຂົ້າໃນບັນຊີກະເປົາເງິນ.  ເຂົ້າເບິ່ງວີທີນໍາໃຊ້ບັນຊີກະເປົາເງິນ

    ຫຼັງຈາກທາງສ້າງການສັ່ງຊື້ແລ້ວ ແລະ ທຸກໆການປ່ຽນສະຖານະການສັ່ງຊື້ ລະບົບຈະສົ່ງອີເມວໄປຍັງທີ່ຢູ່ອີເມວທີ່ທ່ານໃຊ້ສະໝັກສະມາຊິກ, ທ່ານສາມາດຕິດຕາມທາງອີເມວໄດ້ວ່າສະຖານະການສ່ັງຊື້ຂອງທ່ານດໍາເນີນໄປຮອດໃສແລ້ວ. ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມວ ຍ້ອນອີເມວບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ຫຼື ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ກະລຸນາອັບເດດຂໍ້ມູນເອງໄດ້. ເຂົ້າເບິ່ງວິທີແກ້ໄຂຂໍ້ມູນສະມາຊິກ ຫຼື ທ່ານໃຊ້ບັນຊີສະມາຊິກເຂົ້າສູ່ລະບົບກວດເບິ່ງສະຖານະການສັ່ງຊື້ໄດ້ທີ່ປະຫວັດການສັ່ງຊື້ຂອງທ່ານເອງໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ, ເຂົ້າເບິ່ງວິທີຕິດຕາມສະຖານະການສັ່ງຊື້-ສິນຄ້າ.

    ເມື່ອສິນຄ້າມາຮອດສາງ Khaisong.com ພວກເຮົາທີ່ ສປປ ລາວ ແລະ ແພັກເຄື່ອງແລ້ວລະບົບຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າມາເອົາເຄື່ອງໄດ້ໄປຍັງເບີໂທທີ່ທ່ານກອບໄວ້ໃນລະບົບ, ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຍ້ອນເບີໂທບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ຫຼື ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ກະລຸນາອັບເດດຂໍ້ມູນເອງໄດ້. ເຂົ້າເບິ່ງວິທີແກ້ໄຂຂໍ້ມູນສະມາຊິກ

 • ປົກກະຕິແລ້ວເວລາສະໝັກສະມາຊິກ, ສ້າງລາຍການສັ່ງຊື້, ປ່ຽນສະຖານະການສັ່ງຊື, ປ່ຽນສະຖານະສິນຄ້າ, ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ... ລະບົບຈະສົ່ງອີເມວໄປຍັງທີ່ຢູ່ອີເມວລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ສະໝັກສະມາຊິກນັ້ນທັນທີ, ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມວ ຫຼື ຊອກບໍເຫັນກະລຸນາເຂົ້າໄປເບິ່ງເມວຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື Spam ຫຼື Junk Mail ບາງທີ່ລະບົບຈະສົ່ງໄປແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
 • ເວລາເຄື່ອງມາຮອດສາງທີ່ ສປປ ລາວ ຫຼື ທາງ Khaisong.com ໄດ້ສ້າງແພັກເຄືອງທີ່ມາຮອດກ່ອນແລ້ວລະບົບຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນແຈ້ງໄປຍັງເບີໂທລະສັບມືຖືທີ່ທ່ານຕື່ມໄວຕອນສະໝັກນັ້ນໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ທັນທີວ່າເຄື່ອງມາຮອດແລ້ວ, ຖ້າບໍໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມກະລຸປ່ຽນເບີມືຖືຂອງທ່ານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ປ່ຽນເບີໂທໃສ່ເບີທີ່ສາມາດຮັບຂໍ້ຄວາມສັ້ນໄດ້.  ເຂົ້າເບິ່ງວິທີແກ້ໄຂຂໍ້ມູນສະມາຊິກ

    ສິນຄ້າໃດໝົດ ຫຼື້ ບໍ່ສາມາດຈັດຊືໃຫ້ໄດ້ລະບົບຈະສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າບັນຊີກະເປົາເງິນທັນທີ ແລະ ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ເງິນໃນກະເປົາເງິນນັ້ນໃຊ້ຊື້ເຄື່ອງອື່ນອີກຕໍ່ ແລະ ຂໍຖອນເງິນໄດ້ທຸກເວລາ. ຄລິກເບິ່ງວິທີນໍາໃຊ້ບັນຊີກະເປົາເງິນ

ການຄົ້ນຫາສິນຄ້າ ແລະ ທີ່ປຶກການຈັດຊື້

ຖ້າລູກຄ້າຕ້ອງການຊອກຫາສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງການແຕ່ຊອກບໍ່ເຫັນ ລື ບໍ່ຮູ້ຈະຊອກພະຍາຍາມເຂົ້າເບິ່ງທີ່: http://www.khaisong.com/how-to-search.

ຖ້າລູກຄ້າຍັງຊອກຫາສິນຄ້າບໍ່ໄດ້ ຫຼື ບໍ່ເຫັນ ບໍ່ຕ້ອງເກງໃຈໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາໜ່ວຍບໍລິການ Khaisong.com ພວກເຮົາໄດ້ຕະຫຼອດເວລາເຂົ້າວຽກ.

ໄດ້ເດີເຈົ້າ, ພວກເຮົາຮັບສັ່ງຜະລິດສິນຄ້າ, ປິ່ນໂລໂກ ແລະ ຊອກຊື້ສິນຄ້າທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈາກ ໂຮງງານໃນ ສປ ຈີນ, ແຕ່ຕ້ອງສົ່ງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເຄື່ອງ ຫຼື ສິນຄ້າທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຊອກໂຮງງານ, ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ສະໜອງ, ແລ້ວພວກເຮົາຈະສົ່ງໃບສະເໜີລາຄາລວມຄ່າຂົນສົ່ງຈີນ-ລາວ ໃຫ້ທ່ານກັບຄືນ, ຫຼັງຈາກລູກຄ້າຕົກລົງສັ່ງຜະລິດແລ້ວຕ້ອງມັດຈໍາເງິນສ່ວນໜຶ່ງປະມານ 30%-50% ຂອງໃບສະເໜີລາຄາ ແລະ ເຊັນສັນຍາຊື້-ຂາຍໄວ້ເປັນຫຼັກຖານອ້າງອີງວ່າຍອມຮັບເງື່ອນໄຂທັງສອງຝ່າຍແລ້ວຈຶ່ງຈັດຊືສິນຄ້າໃຫ້ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ

ກໍລະນີນີ້ສາມາດ ຄລິກເບິ່ງວີທີສັ່ງຊື້ເຄື່ອງນອກຈາກ Taobao.com 1688.com  Jd.com  ແລະ ສັ່ງຊື້ຜ່ານນີ້ໄດ້

ລູກຄ້າທ່ານໃດຕ້ອງການໃຊ້ຮູບຄົ້ນຫາສິນຄ້າ ແນະນໍາໃຫ້ເຂົ້າໄປເວັບໄຊ www.taobao.com ຫຼື  APP Taobao ຈະສາມາດໃຊ້ຮູບສິນຄ້າຄົ້ນຫາສິນຄ້າໄດ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນເລືອກສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງການສັ່ງຊື້ໃນ Taobao.com ແລ້ວຄອບປີລິ້ງສິນຄ້ານັ້ນມາວາງໃສ່ຫ້ອງຄົ້ນຫາຢູ່ Khaisong.com ແລ້ວສັ່ງຊື້ໄດ້ປົກກະຕິ

ຄລິກເຂົ້າເບິ່ງວິທີໃຊ້ຮູບຄົ້ນຫາໃນ Taobao.com ແລະ APP Taobao

ແຜນທີ່ຫ້ອງການໃໝ່

ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງເຈົ້າ:

ໂທ ຫຼື WhatsApp 02076011688

Line@ khaisong.com

Line ID: khaisong.com

www.fb.com/khaisonglao

Wechat ID: khaisonglao

ຫຼືມາຫ້ອງການພວກເຮົາທີ່ https://goo.gl/maps/ZM7NHJAPJ2o


ການຈ່າຍ, ເຕີມ ແລະ ສົ່ງເງິນຄຶນ

    ລະບົບພວກເຮົາຈະອີງຕາມເງິນຢວນ(CNY) ເປັນພືນຖານຄິດໄລ່, ແຕ່ຕອນສັ່ງຊື ຫຼື ຈ່າຍເງິນຄ່າສັ່ງຊື້ແມ່ນຮັບແຕ່ເງິນກີບ(LAK), ບາດ(THB) ແລະ ໂດລາ(USD) ເທົ່ານັ້ນ.

    ສະກຸນເງິນຫຼັກຂອງລະບົບເວັບໄຊ Khaisong.com ຈະເປັນເງິນຢວນ(CNYຫຼື້¥) ເພາະສິນຄ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຕົ້ນທາງແມ່ນເປັນເງິນຢວນ(CNYຫຼື້¥)ອັດຕາແລກປ່ຽນພວກເຮົາຈະປັບປ່ຽນໄປຕາມສະພາບການປ່ຽນແປງຕົວຈິງຂອງຕະຫຼາດ, ຖ້າລູກຄ້າຕ້ອງການຮູ້ວ່າອັດຕາແລກປ່ຽນມື້ນີ້ເທົ່າໃດສາມາດກວດເບິ່ງໄດ້ໂດຍການປ່ຽນສະກຸນເງິນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຮູ້ທີ່ລິ້ງນີ້: http://www.khaisong.com/exchange-rate ແລະ ວິທີປ່ຽນສະກຸນເງິນເຂົ້າເບິ່ງທີ່ວີດີໂອ: https://youtu.be/ZhltYTReGVE?list=PLJgvfLuavyXtb7DT5Mju5I2gsQkkOyKRo 

 • ປັດຈຸບັນລູກຄ້າສາມາດຈ່າຍເງິນໄດ້ຕາມຊ່ອງທາງຕໍ່ໄປນີ້: http://www.khaisong.com/fee-payment .
 • ພວກເຮົາກໍາລັງເພີ່ມ ແລະ ພັດທະນາຊ່ອງທາງການຈ່າຍເງິນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍ ແລະ ສະດວກທີ່ສຸດໃນອະນາຄົດໃຫ້ລູກຄ້າຕິດຕາມ ແລະ ລໍຖ້ານໍາກັນ.
 • ສັ່ງເຄືອງຈາກTaobao.com 1688.com Jd.com ທີ່ລູກຄ້າສັ່ງຊື້ເອງຜ່ານເວັບໄຊ Khaisong.com ພວກເຮົາຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເຄື່ອງ100% ເພາະວ່າພວກເຮົາເປັນຕົວແທນສັ່ງຊື້ໃຫ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ບວກກໍາໄລຄ່າຈັດຊື້ໃດໆ, ຫຼັງຈາກເຄື່ອງມາຮອດລາວແລ້ວ ຈຶ່ງຈ່າຍຄ່າຂົນສົ່ງຈີນ-ລາວ( ຄ່ານໍ້າໜັກ)ຕາມຂະໜາດ ແລະ ນໍ້າໜັກຕົວຈິງຂອງແພັກເຄື່ອງ. ຄລິກເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດຄ່າຈົນສົ່ງ
 • ຖ້າສັ່ງຊື້ໂດຍພວກເຮົາຄິດໄລ່ເປັນໃບສະເໜີລາຄາໃຫ້ລູກຄ້າເຊັ່ນ: ສັ່ງຜະລິດ, ສັ່ງຈາກ Ailbaba.com Aliexpress.com ແລະ ອື່ນໆ, ສາມາດມັດຈໍາສ່ວນໜຶ່ງໄດ້ ປະມານ 30%-50%.

    ຫຼັງຈາກລູກຄ້າຈ່າຍເງິນຄົບຕາມຈໍານວນເງິນທີ່ລູກຄ້າສັ່ງຊື້ແລ້ວພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງຝ່າຍຈັດຊື້ພວກເຮົາຈະຈັດຊື້ໃຫ້ທັນທີ, ຖ້າກໍລະນີສິນຄ້າໃດໝົດ ຫຼື້ ບໍ່ສາມາດຈັດຊືໃຫ້ໄດ້ລະບົບຈະສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າບັນຊີກະເປົາເງິນທັນທີ ແລະ ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ເງິນໃນກະເປົາເງິນນັ້ນໃຊ້ຊື້ເຄື່ອງອື່ນອີກໄດ້ທັນທີ. ເຂົ້າເບິ່ງວິທີນໍາໃຊ້ບັນຊີກະເປົາເງິນ

    ເວັບໄຊ Khaisong.com ມີລະບົບບັນຊີກະເປົາເງິນສະເພາະລູກຄ້າທີ່ເປັນລະສະມາຊິກ, ສະມາຊິກສາມາດເຕີມເງິນເຂົ້າ, ໃຊ້ເງິນໃນບັນຊີກະເປົາເງິນຈ່າຍຄ່າສ່ັງຊື້ໃນຕອນສ້າງການສັ່ງຊື້ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ ແລະ ຖອນເງິນອອກບັນຊີກະເປົາເງິນໄດ້ ແລະ ບັນຊີກະເປົາເງິນຍັງໃຊ້ໃນການສົ່ງເງິນຄືນໃນເວລາສັ່ງຊື້ເຄື່ອງບໍ່ໄດ້ນໍາອີກ. ເຂົ້າເບິ່ງວິີທີນໍາໃຊ້ບັນຊີກະເປົາເງິນ

    ລູກຄ້າສາມາດຂໍຖອນເງິນຈາກບັນຊີກະເປົາເງິນໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ ແລະ ທາງ Khaisong.com ພວກເຮົາຈະສົ່ງເງິນຄືນຕາມຊ່ອງທາງ ແລະ ເວລາຕາມສະດວກ. ເຂົ້າເບິ່ງວິີທີນໍາໃຊ້ບັນຊີກະເປົາເງິນ

 • ຖ້າລາຄາສິນຄ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລາຄາຈາກ Taobao.com 1688.com Jd.com ລູກຄ້າບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງ ໃຫ້ລູກຄ້າສັ່ງຊື້ປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ພ້າວຈ່າຍເງິນ, ກ່ອນຈ່າຍເງິນສາມາດແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາປ່ຽນລາຄາໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລ້ວຈຶ່ງຈ່າຍເງິນຕາມລາຄາຕົວຈິງ
 • ຖ້າລູກຄ້າຈ່າຍເງິນໄປແລ້ວເວລາສັ່ງຊື້ ພວກເຮົາ ຫຼື ລູກຄ້າພົບວ່າລາຄາສິນຄ້າສູງກວ່າລາຄາສິນຄ້າຕົວຈິງພວກເຮົາຈະສົ່ງເງິນສ່ວນເກີນນັ້ນເຂົ້າບັນຊີກະເປົາເງິນລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ເງິນນັ້ນສັ່ງຊື້ຕໍ່ ແລະ ຖອນເປັນເງິນສົດໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ
 • ຖ້າລູກຄ້າຈ່າຍເງິນໄປແລ້ວເວລາສັ່ງຊື້ ພວກເຮົາ ຫຼື ລູກຄ້າພົບວ່າລາຄາສິນຄ້າຕໍ່າກວ່າລາຄາສິນຄ້າຕົວຈິງພວກເຮົາແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຈ່າຍເງິນສ່ວນບໍ່ພໍເພີ່ມ ຫຼື ຫັກເງິນໃນບັນຊີກະເປົາເງິນຂອງທ່ານ. ເຂົ້າເບິ່ງວິທີນໍາໃຊ້ບັນຊີກະເປົາເງິນ

ກ່ຽວກັບ Khaisong.com
Khaisong.com ເວັບໄຊຂາຍສົ່ງ ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຈາກ ສປ ຈີນ taobao.com; jd.com; 1688.com (alibaba.cn) ສັ່ງຊື້ໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ. ມີຂໍ້ມູນສິນຄ້າຈາກ taobao.com ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊໂດຍກົງ ແລະ ຍັງສາມາດຄອບປີ່ລິ້ງສິນຄ້າມາຄົ້ນຫາແລ້ວສັ່ງຊື້ໄດ້ອີກ. ສັ່ງຊື້ jd.com; 1688.com ສາມາດຄອບປີ່ລິ້ງສິນຄ້າມາຄົ້ນຫາແລ້ວສັ່ງຊື້ໄດ້ເລີຍ. ບໍລິການຈັດຊື້ສິນຄ້າ-ສັ່ງຜະລິດສິນຄ້າ-ຈັດການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແບບຄົບວົ່ງຈອນ.

Khaisong.com - offering wholesale and purchasing service from taobao.com; jd.com; 1688.com (alibaba.cn) or from China. You can order anywhere and anytime. You can search products by the categories of the products which are directly linked all product information of taobao.com, or search by the link of product from taobao.com, jd.com, 1688.com. We give service of production order, purchase order and logistic.


Aliexpress.com ເປັນເວັບໄຊຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ C2C ທົ່ວໄປ ເຊິ່ງຂາຍໃຫ້ທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຜູ້ຂາຍຈະເປັນຜູ້ຂາຍຈາກ ສປ ຈີນ, ສິນຄ້າໃນເວັບໄຊນີ້ແມ່ນເກດສົ່ງອອກໂດຍສະເພາະ, ສິນຄ້າ ແລະ ຄູ່ມືໃນໃຊ້ສິນຄ້າເປັນພາສາສາກົນໝົດ.

Alibaba.com ເປັນເວັບໄຊ B2B ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກໃນປັດຈຸບັນ, ມີຜູ້ສະໜອງທີ່ເປັນໂຮງງານ ແລະ ຜູ້ຈໍາໜ່າຍລາຍໃຫຍ່ ຈາກທົ່ວທຸກມູມໂລກ ແຕ່ຜູ້ສະໜອງຈາກ ສປ ຈີນ ມີຈໍານວນຫຼາຍກວ່າໝູ່, ສິນຄ້າຈະເປັນມາດຕະຖານສາກົນ, ຄູ່ມືນໍາໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ ເປັນພາສາສາກົນ.

ຖ້າທ່ານໃດຕ້ອງການສັ່ງຊື້ ຫຼື ສັ່ງຜະລິດຈາກ Alibaba.com ຕ້ອງສຶກສາຄວາມຕ້ອງການແລະ ຈໍານວນໃຫ້ຊັດເຈນ ເພາະຜູ້ສອງໜອງ ແລະ ຜູ້ຜະລີດສ່ວນໃຫຍ່ຈະສະໜອງແຕ່ຈໍານວນຫຼາຍ ຫຼື ມີມູນຄ່າຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ!

Khaisong.com ສາມາດສັ່ງຈາກ Taobao.com, 1688.com, Jd.com, alibaba.com, aliexpress.com .... ແລະ ເວັບໄຊຊື່ດັງຈາກ ສປ ຈີນ ອື່ນໆ, ແຕ່ວ່າໃນລະບົບເວັບໄຊພວກເຮົາປັດຈະບັນນີ້ແມ່ນສາມາດໂຊ ແລະ ໃຫ້ລູກຄ້າຄົ້ນຫາ-ຊອກສິນຄ້າຈາກ Taobao.com ເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນສິນຄ້າຈາກ 1688.com ແລະ Jd.com ແມ່ນຕ້ອງເຂົ້າໄປເລືອກສິນຄ້າທີ່ເວັບໄຊໂດຍກົງ ແລ້ວຈຶ່ງຄອບປີ່ ລິ້ງ URL ສິນຄ້າມາວາງໃສ່ຫ້ອງຄົ້ນຫາໃນເວັບໄຊ Khaisong.com ແລ້ວຈຶ່ງສາມາດສັ່ງຊືຜ່ານເວັບໄຊ Khaisong.com ໄດ້. ສ່ວນເວັບໄຊ aliabab.com, aliexpress.com ແລະ ເວັບໄຊອື່ນໆ ແມ່ນຕ້ອງສົ່ງລິ້ງສິນຄ້າ ແລະ ລາຍອຽດຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາ, ລາຍລະອຽດກະລູນາສອບຖາມໄປທີ່ເບີໜ່ວຍບໍລິການ: 02076011688.

ຄູ່ມືວິທີສັ່ງຊື້ຈາກ Taobao.com, 1688.com ແລະ Jd.comຜ່ານ Khaisong.com

ຄູ່ມືວິທີສັ່ງຊື້ຈາກ aliabab.com, aliexpress.com ແລະ ເວັບໄຊອື່ນໆ

1688.com ຫຼື alibaba.cn ແມ່ນເວັບໄຊຂາຍອອນລາຍ B2B ຫຼື ຂາຍຍົກ ທີ່ເປັນພາສາຈີນ ແລະ ຂາຍໃຫ້ຫົວໜ່ອຍທຸລະກິດຂາຍຍ່ອຍພາຍໃນ ສປ ຈີນເອງ, ເຊິ່ງມີຜູ້ຂາຍຈາກໂຮງງານ ແລະ ຜູ້ຂາຍຍົກຫຼາຍແຫ່ງຈາກທົ່ວປະເທດຈີນ. ສິນຄ້າ ໃນ 1688.com ເປັນສິນຄ້າທີ່ໃຊ້ໃນ ສປ ຈີນ ແລະ ເປັນພາສາຈີນເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ລາຄາສິນຄ້າຈະຄ່ອນຂ້າງຖືກ ແລະ ຕ້ອງສັ່ງຈໍານວນ ຫຼື ລາຄາສູງ(ຂຶ້ນກັບຜູ້ສະໜອງ)ຈຶ່ງສາມາດສັ່ງຊື້ ແລະ ສັ່ງຜະລິດໄດ້!

ສາມາດສັ່ງຊື້ຜ່ານ Khaisong.com ໂດຍຄອບປີ່ລິ້ງສິນຄ້າວາງໃສ້ຫ້ອງຄົ້ນຫາແລ້ວເພີ່ມເຂົ້າກະຕ່າ ແລະ ສັ່ງຊືໄດ້ເລິຍ!

Jd.com ເປັນເວັບໄຊຂາຍເຄື່ອງ B2C ທີ່ຄັດຄຸນນະພາບມາເປັນຢ່າງດີ ເຊິ່ງຂາຍໃຫ້ລູກຄ້າພາຍໃນ ສປ ຈີນ, ສິນຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ມີເປັນສິນຄ້າຍີ່ຫໍ້ແບນແນມ, ລາຄາຈະແພງຖ້າທຽບກັບເວັບໄຊອື່ນ ໃນ ສປ ຈີນ, ສິນຄ້າຈະເປັນສິນຄ້າທີ່ໃຊ້ໃນ ສປ ຈີນເປັນສ່ວນໃຫຍ່.

ສາມາດສັ່ງຊື້ຜ່ານ Khaisong.com ໂດຍຄອບປີ່ລິ້ງສິນຄ້າວາງໃສ້ຫ້ອງຄົ້ນຫາແລ້ວເພີ່ມເຂົ້າກະຕ່າ ແລະ ສັ່ງຊືໄດ້ເລິຍ!

Taobao.com ເປັນເວັບໄຊຊື້-ຂາຍເຄື່ອງ C2C ທົ່ວໄປ ພາຍໃນ ຈີນ ແລະ ເປັນເວັບໄຊ ຂາຍເຄື່ອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ສປ ຈີນ ແລະ ອາຊີ, ມີຜູ້ຂາຍທີ່ເປັນບຸກຄົນທົ່ວໄປ, ເປັນບໍລິສັດ ແລະ ໂຮງງານ ທົ່ວປະເທດຈີນອີກດ້ວຍ, ໃນນີ້ຈະລວມມີທັງ Tmall.com ລວມຢູ່ນໍາ (Tmall.com ເປັນເວັບໄຊໜຶ່ງຂອງTaobao.com ເຊິ່ງໄດ້ຄັດເອົາຜູ້ຂາຍທີ່ເປັນບໍລິສັດ ຫຼື ສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີຍີຫໍ້ແບນແນມ ທີ່ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບສິນຄ້າ100%).

Taobao.com ເປັນເວັບໄຊທີ່ມີສິນຄ້າຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກຊື້  ແລະ Khaisong.com ພວກເຮົາໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນສິນຄ້າທຸກຢ່າງກັບ Taobao.com ໄວ້ໂຊ ແລະ ໃຫ້ລູກຄ້າຄົ້ນຫາ-ຊອກຫາ ແລະ ສັ່ງຊືຜ່ານເວັບໄຊ Khaisong.com ໄດ້ຢ່ງສະດວກສະບາຍ.

Khaisong.com ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າ:

1. ຫຼັງຈາກລູກຄ້າຈ່າຍເງິນຄ່າເຄື່ອງພວກເຮົາຈະຈັດຊື້ໃຫ້ພາຍໃນ 24ຊົ່ວໂມງ;

2. ສິນຄ້າທີ່ສັ່ງຊື້ບໍ່ໄດ້ຈະສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າໂດຍລະບົບຈະເຕີມເຂົ້າບັນຊີກະເປົາເງິນລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ສັ່ງຊື້ໄດ້ອີກຕໍໄປ, ເຂົ້າເບິ່ງວິທີນໍາໃຊ້ບັນຊີກະເປົາເງິນ;

3. ທາງຈັດຊື້ຈະສັ່ງຊື້ຕາມ ສີ, ປະເພດ, ສະແປກ, ລຸ່ນ.... ທີ່ລູກຄ້າເລືອກໃນລະບົບພວກເຮົາ. ແຕ່ບາງຄັ້ງຜູ້ສະໜອງສົ່ງມາຜິດ ແມ່ນພວກເຮົາຈະຮັບຜິດຊອບປະສານງານແລະຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ສະໜອງເພື່ອປ່ຽນຫຼືສົ່ງຄືນ;

4. ຈະເປັນທີ່ປຶກສາໃຫ້ລູກຄ້າໃນການເຈລະຈາກັບຜູ້ຂາຍກ່ອນການຂາຍ ແລະ ຫຼັງການຂາຍ ໃນການຢືນຢັນຄຸນນະພາບ, ສີ, ສະແປກ, ການແພັກກ່ອງເຄື່ອງ.... ໃຫ້ໄດ້ຕາມລູກຄ້າຕ້ອງການ;

5. ເລັ່ງໃຫ້ຜູ້ຂາຍ ແລະ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້;

Khaisong.com ພວກເຮົາຈະບໍ່ຮັບປະກັນວ່າ:

1. ສິນຄ້າທີ່ທ່ານສັ່ງຊື້ຈະສັ່ງຊືໄດ້ໝົດທຸກຢ່າງ, ເພາະມັນຂຶ້ນກັບຜູ້ຂາຍ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງ, ບາງສິນຄ້າທີ່ບໍ່ມີ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກ ແລະ ຄືນເງີນໃຫ້ລູກຄ້າ ໃນກະເປົາເງິນໃນລະບົບ;

2. ທາງຂາຍສົ່ງບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນຄຸນນະພາບສິນຄ້າ, ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ຄໍາປຶກສາເພື່ອເລືອກສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບລູກຄ້າ;

3. ເວລາຂົນສົ່ງຈະກົງກັບເວລາທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ, ເພາະເວລາແມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ຂາຍຈະສົ່ງເຄື່ອງອອກມາ ແລະ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງຈະສົ່ງຊ້າຫຼືໄວຊໍ່າໃດ, ແຕ່ປົກກະຕິຖ້າຜູ້ຂາຍມີສິນຄ້າໃນສາງແລະພ້ອມຈະສົ່ງອອກມາແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາຮອດລາວປະມານ 7-14ມື້; ຖ້າຊ້າກ່ວານັ້ນພວກເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຊາບ ໂດຍຜ່ານການແຈ້ງການ.

4. ເວລາຂົນສົ່ງຈະບໍ່ມີການສິນຄ້າຂີິດຂູດ, ບຸ້ມບ້ຽວ ໃດໆ, ເພາະເວລາຂົນສົ່ງອາດມີກໍລະນີສຸກເສີນສະເທືອນຮອດສິນຄ້າ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມໃຫ້ຜູ້ຂາຍແພັກເຄື່ອງໃຫ້ດີ ແລະ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງລະວັງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ວິທີສອບຖາມ ແລະ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ