Menu
Your Cart

ວັນເວລາໃຫ້ບໍລິການ (service hour):ຈັນ-ສຸກ (Mon-Fri) : 9:00-17:30. ເສົາ(Sat): 9:00-12:00

ຄ່າຂົນສົ່ງ & ຄ່າຈັດສົ່ງ

ອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງ(ໝາຍເຫດ: ສຳລັບບາງສິນຄ້າ ແມ່ນພວກເຮົາຈະຄິດໄລ່ ຕາມແມັດກ້ອນ. ທາງຂາຍສົ່ງຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບເວລາຂົນສົ່ງຕົວຈິງ)

ໝາຍເຫດ:

1. ຖ້າ ສິນຄ້າ ຫາກມີນ້ຳໜັກຕ່ຳກ່ວາ 0.5 kg, ຖ້າລູກຄ້າມາເອົາເອງ ແມ່ນພວກເຮົາຈະຄິດໄລ່ຂັ້ນຕ່ຳ 0.5 kg.

2. ຖ້າ ລູກຄ້າໃຫ້ພວກເຮົາຈັດສົ່ງ, ຄິດໄລ່ນ້ຳໜັກຂັ້ນຕ່ຳ 1 kg


ດົນປານໃດ ເຄື່ອງລູກຄ້າຈິ່ງຮອດ?

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຈະໃຊ້ເວລາ ປະມານ 7 ຫາ 14 ມື້ ເຄື່ອງຈະມາຈາກຈີນຮອດລາວ. ຖ້າຫາກວ່າມີເຫດການ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຂອງລູກຄ້າມາຊ້າກວ່ານັ້ນ, ທາງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາ ແລະ ແຈ້ງລູກຄ້າ.


ການຈັດສົ່ງ

ພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງດັ່ງນີ້: 
1) ລູກຄ້າສາມາດ ມາຮັບເຄື່ອງເອງທີ່ຫ້ອງການພວກເຮົາ
2) ສຳລັບລູກຄ້າຕ່າງແຂວງ ພວກເຮົາສາມາດຈັດສົ່ງເຖິງ ລົດໂດຍສານ, ສ່ວນຄ່າຂົນສົ່ງຂອງລົດໂດຍສານ, ລູກຄ້າ ຈະຕ້ອງເປັນຄົນຊຳລະປາຍທາງ.


ໄປຮັບເຄື່ອງເອງໄດ້ບໍ່?

ໂດຍ, ລູກຄ້າ ສາມາດມາຮັບເອົາເຄື່ອງເອງ ໄດ້ທີ່ ຫ້ອງການຂາຍສົ່ງ ໃກ້ກັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ສົດທະຈິດ ບ້ານສີສະຫວາດ ເມືອງຈັນທະບູລີ.