ວິທີສະໝັກສະມາຊິກ

ຂັ້ນຕອນທີ 01

ເຂົ້າໄປທີ່ http://www.khaisong.com ແລ້ວເຂົ້າໄປທີ່ ສະໝັກ


ຂັ້ນຕອນທີ 02

ຖ້າທ່ານ ລົງທະບຽນ Facebook ຂອງທ່ານດ້ວຍ Email ທ່ານສາມາດ ສະໝັກຜ່ານບັນຊີ Facebook  ໄດ້ເລີຍ


ຂັ້ນຕອນທີ 03

ທາງລະບົບ ຈະແຈ້ງ ບອກທ່ານວ່າ ບັນຊີສະມາຊິກຂອງທ່ານໄດ້ສ້າງຂື້ນສຳເລັດເເລ້ວ ວິທີສະໝັກຜ່ານລະບົບມືຖື